21.04.2018
Marìers, Anastasija

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA

Kam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija 

Gada ienākuma deklarācija (turpmāk tekstā - deklarācija) saskaņā ar likumdošanu par 2009.gadu obligāti ir jāaizpilda fiziskajām personām, kas:

 • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirdzniecību u.c.);
 • guvuši ienākumus ārvalstīs;
 • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2009.gadā pārsniedza 3000 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • guvuši ienākumus, kuriem piemēro 23% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi un papildus guvuši vairāk kā 600 latus ienākumos, kuriem piemērota 15% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme (piemēram, fiziskām personām, kuras saņēmušas darba algu un papildus autoratlīdzības vairāk kā 600 latus gada laikā);
 • guvuši ienākumus no īpašuma (piemēram, fiziska persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusi īpašuma iznomāšanas līgumu un ienākumiem piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis ar 15% likmi);
 • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.
Šīm personām deklarācijas iesniegšanas termiņš bija 2010.gada 1.aprīlis. Taču, ja esat konstatējuši, ka Jums vajadzēja iesniegt deklarāciju, bet esat to aizmirsuši, tad labāk izdarīt to tagad un negaidīt, kad Valsts ieņēmumu dienests uzaicina Jūs to izdarīt.
 
Pārējās fiziskās personas deklarāciju var neaizpildīt.
Tomēr mēs iesakam aizpildīt deklarāciju tām personām, kurām:
 • iepriekšējā gadā nav piemērots viss gada neapliekamais minimums (t.i. 2009.gadā - Ls 750) vai nav piemēroti atvieglojumi par apgādībā esošām personām (2009.gadā - Ls 756 par katru apgādājamo personu) vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
 • ir bijuši izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
 • veicāt ziedojumus un dāvinājumus;
 • veicāt iemaksas privātajos pensiju fondos;
 • veicāt apdrošināšanas prēmiju maksājumus atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
 • iegādājāties ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus.  

Pakalpojuma sniegšanas aprakts

 Portāls piedāvā Jums īsā laika periodā un kvalitatīvi aizpildīt Jūsu deklarāciju. Lai mēs varētu jums palīdzēt aizpildīt deklarāciju Jums jābūt sagatavotiem šādiem dokumentiem:

 • "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām" no darba vietas;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras "Izziņa" par faktiski izmaksātajām pensiju/atlīdzību/pabalstu summām. Ja jūs neesat slimojus, neesat bijis bezdarbnieks, neesat paensionārs, tad šāda izziņa Jums nav vajadzīga;
 • attaisnojošie dokumenti (čeki, kvītis, bankas maksājumi), kas apliecina Jūsu izdevumus par medicīnu. Attaisnojošā dokumentā noteikti jābūt norādītam Jūsu vārdam, uzvārdam un personas kodam;
 • attaisnojošie dokumenti (čeki, kvītis, bankas maksājumi), kas apliecina Jūsu izdevumus par mācībām. Attaisnojošā dokumentā noteikti jābūt norādītam Jūsu vārdam, uzvārdam un personas kodam; ;;;;;;';;;888888;;;llllll;
 •  Jūs savā deklarācijā varat iekļaut attaisnotos izdevumus par saviem bērniem, par laulāto, ja viņš ir bijis bezdarbnieku uzskaitē; par vecākiem, ja ir pensionārs. Attaisnojošā dokumentā noteikti jābūt Jūsu ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam.     Aa
 • Ja attaisnojošais dokuments ir bankas pārskaitījums, un Jūs to veicāt caur internetbanku, tad noteikti aizejat uz banku, lai apstiprinātu šo pārskaitījumu. Banka uzliek savu zīmogu.

Pēc šo dokumentu sagatavošanas Jūs varat aizpildīt mūsu portālā nepieciešamo informāciju nospiežot uz loga "Aizpildīt deklarāciju"

Lai aizpildītu deklarāciju Jums jāieraksta nepieciešamās summas pretī attiecīgajam nosaukumam.

Piemēram: saskaņā ar "Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām" Jūsu ieņēmumi ir 500Ls, šo summu Jūs ierakstat pretī - Bruto ieņēmumi. Tādā pašā veidā sarakstat visas summas no Paziņojuma, VSAA iziņas un par attaisnojošiem izdevumiem.

Kad visas summas ir savadītas nospiežat uz pogas "Pabeigt"

Vai Jūs ievērojāt, ka mēs neprasam Jūsu personas datus! Tādejādi tiek nodrošināta konfidencialitāte. Savus personas datus Jūs ierakstīsiet veidlapās vēlāk, kad būsim nosūtījuši Jums gatavu deklarāciju!

Apmaksas nosacījumi par deklarācijas aizpildīšanu

Portāla darbinieki saņemot Jūsu deklarācijas datus, tos apskatīs, pārbaudīs un sagatavos deklarāciju. Pēc datu apskates tiks noteikta pakalpojuma cena. Pakalpojuma cenas noteikšanai darbojas šādi kritēriji:

 • Jūs saņemat darba algu un jums ir līdz 5 attaisnotiem izdevumiem – 3,00Ls
 • Jūs saņemat darba algu, ir VSAA izziņa, ir ; ir; apgādājamie, ir līdz 10 attaisnotiem izdevumiem – 5,00Ls
 • Jūs saņemat dara algu, ir VSAA izziņa, ir apgādājamie, ir attaisnotie izdevumi – 8,00Ls
 • Jūs saņemat darba algu, ir saimnieciskā darbība, ir attaisnotie izdevumi – 10,00Ls

Gatavu deklarāciju uz Jūsu e-pastu mēs nosūtīsim pēc tam, kad būsim saņēmuši apmaksu!
 

AIZPILDĪT DEKLARĀCIJU

Darba alga:
Ienākumi no saimnieciskās darbības:
Attaisnotie izdevumi:
Attaisnotie izdevumi par ģimenes locekļiem:
Jūsu vārds:
E-pasts:
Apmaksa: Pēc datu pārbaudes jums tiks noteikta aizpildīšanas cena un rēķins tiks nosūtīts uz e-pasta adresi
 

© SIA Palīgs Grāmatvedim. Visas tiesības aizsargātas

T: 26311002
F: 65235622
E: info@paligsgramatvedim.lv